The Journey Begins Now

Mikä on hyvä puhe?
Taiteen edistämiskeskuksen ja Rasmus – Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry:n hanke edistää hyväpuhetta monitaiteisesti, digitaalisesti ja julkisissa tiloissa yhdessä Afrofinns ry:n, Kulttuurikameleontit ry:n, Palace and Cultural Network (PACUNET) ja Liikkukaa ry:n kanssa. Hankkeen taidetta on tehty Helsingissä, Tampereella ja Vaasassa. Tampereen ryhmän työtä koordinoi Afrofinns ry https://afrofinns.com/about/. Muut hankekumppanit ovat Kulttuurikameleontit ry http://www.kulttuurikameleontit.com/, PACUNET http://pacunet.fi/pacunet-overview/history-of-pacunet ja Liikkukaa ry https://www.facebook.com/Liikkukaa.
Taiteen kautta vahvistamme monikulttuurista identiteettiä ja edistämme hyviä väestösuhteita, tavoitteena vähentää rasismia ja edistää ihmisoikeuksia. Rodullistetut ihmiset ovat Suomessa usein vihapuheen kohteita ja siksi haluamme olla positiivinen “hyvä puheen” edistäjä.

RASMUS tekee rasisminvastaista työtä edistäen inklusiivisuutta, osallisuutta, moninaisuutta ja hyviä väestösuhteita. Työmme keskiössä on ajatus jokaisen ihmisen yhdenvertaisuudesta ja samanarvoisuudesta. Facebookissa voit seurata Rasmus ry:tä https://www.facebook.com/RasmusRyFinland/?epa=SEARCH_BOX.

woman shows notepad with the text we are equal
What is good speech?

Taiteen edistämiskeskus and RASMUS rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys (https://www.facebook.com/RasmusRyFinland/?epa=SEARCH_BOX) promotes good speech digitally through art, together with the project partners Kulttuurikameleontit, Afrofinns and Palace and Cultural Network (PACUNET). Afrofinns https://afrofinns.com/about/ coordinated the work of the Tampere group. Other project partners are Kulttuurikameleontit ry http://www.kulttuurikameleontit.com/, PACUNET http://pacunet.fi/pacunet-overview/history-of-pacunet and Liikkukaa ry https://www.facebook.com/Liikkukaa.
Through art work we strengthen multicultural identity, good relations and human rights in order to combat racism. Racialised people are often victims of hate speech in Finland and we want to be a positive promoter of “good speech”.
RASMUS does antiracism work to promote inclusivity, participation, diversity and good relations between different population groups. In the centre of RASMUS work is the view that everyone is equal as a human .

logoz